biz-sizi-arayalim

Sıkça Sorulan Sorular

SORU: Kimler SMMM Stajına başvuru yapabilir?

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINA 3568 sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel koşullar ile 5/A -a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanlar staja başlayabilmek için başvuruda bulunabileceklerdir. Buna göre; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla beraber, belirtilen bilim dallarından lisansüstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir. Serbest Muhasebecilik stajına yapılacak başvurularda diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin sunulması koşuldur.

Staj başvuruları nereye yapılır?

Staj başvuruları ilgili yerde bulunan SMMM Odalarına yapılır.

Staj başvuruları yılın hangi dönemlerinde yapılır?

Staj başvuruları her yılın NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK dönemlerinde yapılır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik meslek mensubu adayları için staj süresi kaç yıldır?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik meslek adayları için staj süresi 3 yıldır.

Staja giriş sınavı ne zaman ve yılda kaç defa yapılır?

Staja giriş sınavı TESMER tarafından yılda 3 defa yapılmaktadır. Sınav tarihleri yıllık olarak ilan edilir. www.tesmer.org.tr adresinden takip etmek gerekir.

Staja giriş sınavının konu başlıkları nelerdir, hangi alanlardan sorumlu olarak sınavlara girilir?

Staja giriş sınavı konu başlıkları Genel Kültür ve yetenek ile Alan Bilgisi ana başlıkları altında sınıflandırılmıştır.
Genel Kültür ve yetenek: Türkçe(7 soru), Matematik(8 soru), Tarih(5 soru)
Alan Bilgisi: Muhasebe(15 soru), Maliyet (10 soru), Mali Analiz(10 soru), Muhasebe Denetimi(15 soru), Muhasebe Standartları(5 soru), Ekonomi(10 soru), Maliye(5 soru), Meslek Hukuku(5 soru), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku(5 soru), Vergi Hukuku(10 soru), Ticaret Hukuku(5 soru), Borçlar Hukuku(5 soru)

Staja başlamak için staja giriş sınavını kazanmış olmak gerekir mi? staj ne zaman başlar?

Staja başlamak için staja giriş sınavında başarılı olmak gerekir. Staj, staja giriş sınavını kazandıktan sonra ki ilgili dönemde başlatılır.

Staja başlama sınavını kazandıktan sonra staj başlatmak için ne yapılır?

Sınavı kazanan adayların staj başlatabilmesi için, Mayıs, Eylül veya Ocak aylarının 10. Gününe kadar sigorta girişini yapmaları ve matbu evrakları belirtilen tarihe kadar ilgili odalara teslim etmeleri gerekir.

Staja giriş sınavını kazandıktan sonra ne kadar süre içerisinde stajımı başlatmam gerekir?

Staja giriş sınavını kazandıktan sonra 2 yıl içerisinde staj yeri bulup, stajın başlatılması zorunludur. Aksi takdirde dosya iptal edilmektedir.

Staj dosyası açtıktan sonra kaç defa staja giriş sınavına girme hakkına sahip olunur?

Staj için başvurulan dönemden itibaren 3 yıl içinde sınavı kazanma zorunluluğu bulunmaktadır. 3 yılın sonunda başarısız olunması halinde, staj dosyası iptal edilmektedir. Yeniden başvuru için, yeni dosya açtırılması gerekmektedir.

Staja ne kadar ara verebilirim?

Staj Yönetmeliği gereği stajın kesintisiz yapılması zorunludur. İlgili odaya zamanında bilgi verilmesi halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile staja 6 ay ara verilebilir.

Aday meslek mensubunun işyeri değişikliği yapması mümkün mü? Mümkünse bunun için ne yapılması gerekir?

Aday meslek mensubunun işyeri(staj yeri) değişikliği yapması mümkündür. Bunun için işyeri değişikliklerinin 15 gün içerisinde ilgili odaya bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca matbu işyeri değişikliği dilekçesi ekinde, gereken evraklarında odaya teslim edilmesi gerekir. (Matbu evrak listesi için ilgili odaya başvurunuz.)

Meslek Mensubu değişikliği yapmak isteyen aday meslek mensubunun ne yapması gerekir?

İşyeri aynı ancak meslek mensubu değişikliklerinin 15 gün içerisinde bağlı olunan meslek odasına bildirilmesi gerekir. Ayrıca matbu işyeri ve meslek mensubu değişikliği dilekçesi ekinde gereken evraklar teslim edilmelidir. (Matbu evrak listesi için ilgili odaya başvurunuz.)

Staja başladıktan sonra, staj sırasında verilmesi odaya verilmesi geren evraklar hangi zamanlarda odaya verilmelidir?

Stajı başlayan adayların, her dört ayda bir aylık sigorta bildirgelerini bağlı oldukları odaya düzenli olarak teslim etmeleri(eğer şirkette denetim altında yapıyorsa, sözleşme ve makbuz örneklerinin 4 ayda bir) gerekmektedir. Her türlü değişiklik, işyeri değişikliği, meslek mensubu değişikliği, adres vb. 15 gün içerisinde odaya bildirilmelidir.

Bir işyerinde kaç kişi staj yapabilir?

SM/SMMM/YMM bürolarında veya şirketlerinde stajyer sınırlaması yoktur. Meslek Kanunu?nda yapılan değişiklikle şirketlerde de çalışan meslek mensubu sayısı kadar aday staj yapabilir.

Şubede staj yapılabilir mi?

Staj ticari şirketlerin kanuni merkezlerinde yapılır. Şubelerde, temsilciliklerde, şantiyede vb. yerlerde staj yapılamaz.

Meslek mensubunun dolduracağı "staj değerlendirme formu" ne kadar sürede bir odaya teslim edilmelidir.

Aday aynı işyerinde staj yapıyorsa birinci yılın sonunda, eğer işyeri değiştirdiyse ve 3 aydan fazla çalışılmışsa her değişiklikte ilgili meslek mensubundan staj değerlendirme notu alınarak ilgili odaya teslim edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken nokta, formun meslek mensubu tarafından eksiksiz doldurulması, imza ve kaşenin basılması ve kapalı zarfta yine zarfın üzeri imzalı ve kaşeli teslim edilmelidir. Eksik doldurulmuş veya açık gelen formlar değerlendirmeye alınmamaktadır. 3 aydan az çalışılan işyerlerinden değerlendirme notu alınmaz.

Lisans mezunları, Serbest Muhasebecilerin yanında staj yapabilir mi?

Lisans mezunları, SMMM/YMM yanında/denetiminde/gözetiminde staj yapabilirler. Yeni Yasa gereği serbest muhasebecilik de tasfiye edilmektedir.

Ticaret Lisesi mezunu olarak staj yapmakta olan birisinin bu arada lisans mezunu olması ve stajını mali müşavirlik stajına dönüştürmek için ne yapması gerekir?

Adaylar stajları sırasında öğrenim durumlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle, stajın şeklini değiştirmek isterlerse, yeniden staja başlama sınavına katılmak zorundadırlar. Başarılı olmaları halinde, lisans diploma tarihinden stajları başlatılır. Bu süreçte Serbest Muhasebecilik staj gereklerini de yerine getirmek ve A-B Grubu Ara Dönem Değerlendirmelerine katılmak zorundadırlar. Bu şartlara uymayan adayların dönüştürme işlemi yapılmamaktadır. (Daha detaylı bilgi için bağlı olduğunuz odaya başvurunuz.)

Staj sırasında adayların sigorta prim ödemeleri nasıl olmalıdır?

Adaylar stajları sırasında 30 gün üzerinde sigortalı çalışmak zorundadırlar. Birden fazla işyerinde sigortalı çalışanların stajları iptal edilmektedir. Ayrıca staj sonunda adaylardan Bağ-Kur ve Emekli Sandığından kayıtlarının olmadığına dair yazılar istenmektedir.

Staj yapılan şirketin, meslek mensubuna ödemeleri yapmadığından, sözleşmeye istinaden düzenlenmesi gereken faturalar (Makbuz) düzenlenmemiştir. Ne yapmalıyım?

Denetim altında stajın şartlarından biri, meslek mensubu ile şirket arasında düzenlenen sözleşme ve fatura/makbuz örneklerinin düzenli olarak Odaya sunulmasıdır. Meslek Mensubu makbuz düzenlemiyorsa, orada yaptığınız staj süresi geçersiz sayılır. Bu nedenle sözleşme ve makbuz/fatura örneklerinin düzenli olarak teslim edilmesi gerekmektedir. (Daha detaylı bilgi için bağlı olduğunuz odaya başvurunuz.)

Ticaret Lisesi mezunu olarak stajım devam ediyor, hangi sınava ne zaman başvuru yapmam gerekir?

Stajınızın başlangıç tarihinden itibaren ilk 2 yılın sonunda A Grubu Staj Ara Dönem, 4.yılın sonunda B Grubu Staj Ara Dönem, 6.yılın sonunda C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılmanız gerekmektedir.

SM adaylarının ara dönem sınavlarına ilişkin sınav hakları ne kadardır?

A-B Grubu Staj Ara Dönem değerlendirmelerinde sınav hakkı 4'tür. Sınavlara süresi içerisinde katılma zorunluluğu vardır. A ve B den 4 hakkında da başarılı olamayan adayların stajları bulundukları seviyede 1 yıl uzatılır. Bir yılın sonunda ek bir sınav hakkı daha verilir. Aday sınavı geçerse stajına devam eder, kalırsa stajı iptal edilir. Geçme notu 60 puandır.

SM adaylarının C Grubu Staj Bitirme sınav hakları nasıl düzenlenmiştir?

Sınav hakkı toplam 4'tür. Açılan ilk sınava katıldıktan sonra, başarısız olunması halinde 1 yıl içerisinde açılacak ilk 3 sınava katılmak zorundadırlar. Dört sınav hakkında başarılı olmayan ya da sınav haklarını süresi içerisinde kullanmayan C grubuna katılan adaylar, Yönetmelik gereği 2 yıllık bekleme dönemine girerler. Bekleme dönemi sonunda, yeniden C grubu sınava katılabilirler. Yine sınav hakkı toplam 4'tür.

SMMM veya SM meslek mensubu adaylarının stajlarını tamamladıktan, sonra ne yapmaları gerekir?

Stajın bittiği dönem itibariyle arşivden staj dosyasının çıkartılması ve incelenmesi gerekmektedir. İnceleme sonucunda, eksik evraklara ilişkin aday meslek mensubuna bildirim yapılarak eksik evrakların tamamlanması istenir. TESMER tarafından uygulanmakta olan Uzaktan Sürekli Eğitim programının bitirilmesi ve sertifikanın ilgili odaya teslim edilmesi gerekmektedir. Daha sonra sınav dosyası alıp, adayın dosyası kapatılacak ve Ankara TESMER Başkanlığına gönderilir.

SMMM Sınav hakları nasıl düzenlenmiştir?

Sınav hakkı, ilk sınav dâhil her dersten toplam 5'tir. Ders geçme notu 50, toplam not ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Sınav haklarınızı, ilk sınavın açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde kullanmak zorundasınız. Sınav haklarınızın tamamını kullanmanız ve başarısız olmanız halinde veya süresi içerisinde kullanmamanız durumunda, 2 yıllık bekleme dönemi sonunda yeniden sınav dosyası alarak sınavlara bütün derslerden katılabilirsiniz.

SMMM sınav haklarını kullanıp başarısız olanlar, Serbest Muhasebeci olabilir mi?

Yeni kanuna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav haklarını bitirip, bekleme dönemi içinde, Serbest Muhasebecilik sınavlarına katılmak mümkün değildir. 2 yılın sonunda yeniden SMMM Yeterlik sınavlarına dosya açtırarak katılmak gerekmektedir.

Askerlik tecil işlemleri için gereken evraklar nelerdir?

Tecil işleminin yapılması için, staja başlama sınavını kazanmış ve stajın başlatılmış olması gerekmektedir. Tecil işlemi mali müşavirlik stajyerlerini kapsamaktadır. (Evrak listesi için odanıza başvurunuz)

Sınav (SMMM/A-B-C)sonuçları ne zaman açıklanır, nereden öğrenilebilir?

Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 2 ay içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, www.tesmer.org.tr adresinden öğrenilebilir. Sınav sonuçları aynı zamanda odalardaki ilan panolarında da açıklanmaktadır.

Sınav sonucuna nasıl, nereye itiraz edilir?

SMMM sınav sonuçlarına karşı, sınav sonuçlarının odalardaki ilan panosunda ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde www.tesmer.org.tr adresinden yapılabilir.

SMMM yeterlilik sınavına ilk sınavdan sonra, tekrar sınava girmek için ne yapmalıdır?

SMMM sınavlarına ilk girişten sonra, sınav ücretlerini ilan edeilen banka hesabına yatırdıktan sonra www.tesmer.org.tr adresinden girilerek internet üzerinden başvuru yapılabilir.

SMMM stajı nerede yapılabilir?

SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.

Staja giriş sınavı kim tarafından hazırlanmaktadır. Sınava hazırlık için kaynak kitap var mıdır?

Staja Giriş Sınavı soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmaktadır. Kaynak kitaplar için www.dehaonline.com adresinden yardım alabilirsiniz. Ayrıca 0212 543 63 34?25 telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz.

SMMM Yeterlik sınavlarına başvuru yapanlar, başvuru sonuçlarına ve sınav yerine ilişkin nereden bilgi alabilirler?

Sınava katılacak adayların listeleri, sınavdan 10 gün önce www.tesmer.org.tr veya www.istanbulsmmmodasi.org.tr adreslerinde yayınlanmaktadır. Sınav yerleri ve saatleri de sitede vardır. Listede ismi olmayan adayların bağlı oldukları odayı veya TESMER Başkanlığını aramaları gerekir.

Matbu formları nereden alabilirim?

Matbu formlar için www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresine başvurabilirsiniz.

Staja Giriş Sınavına nerelerde yapılmaktadır. Sınav yeri hakkında adaya tebligat yapılıyor mu?

Staja Giriş Sınavı Ankara ve İstanbul?da yapılmaktadır. Sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi tarafından http://tesmer.anadolu.edu.tr adresinde yayınlanır. Sınava girecek adayların giriş belgelerini bu adresten yazdıracaklardır. Sınav Giriş Belgeleri konusunda adrese tebligat yoktur.

SSGSSK hükümlerine göre anne veya babadan kaynaklı gelir veya aylık almak staj için sorun oluşturur mu?

Hayır, sorun oluşturmaz.

Hamilelik dönemi stajdan sayılıyor mu, yoksa staja mı ekleniyor?

Hamilelik döneminde aday yasal izinlerini İş kanunu gereği kullanır. Bu süreler stajdan sayılmaz. Eksik kalan süreler stajına eklenir. Aday SGK dan aldığı iş göremezlik belgesini sunmak koşuluyla bu işlemi gerçekleştirir.

Merkezi farklı bir ilde olan YMM'nin İstanbul'daki bürosunda staj yapılabilir mi?

Şube koşulları gerçekleştiği takdirde sorun olmaz. Merkez farklı bir ilde ise, şube ortağının şubenin bulunduğu odaya kayıtlı olması ve büro tescilinin bildirilmesi gerekmektedir.(Şirketin, ilgili odaya tescil edilmesi gerekmektedir.)

SMMM bürosu olan meslek mensubu, hem kendi bürosunda, hem de denetim yaptığı bir firmada stajyer denetleyebilir mi?

Evet yapabilir. Sakıncası yok.

SSK primleri, şirketin farklı bir ildeki şubesinden ödenebilir mi?

Hayır; Merkez hangi ildeyse SSK primleri de ilgili ilden ödenmelidir.

Adi Ortaklık Bürolarında Staj yapılabilir mi?

Evet yapabilir. Evrak listesindeki "büroda staj" bölümündeki evraklar hazırlanmalıdır.

İş Ortaklıklarında Staj yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Ancak evrakların bağlı olunan odaya götrülerek uygunluğu hakkında bilgi alınması gerekir.

İki işyeri arasında 6 ay ara verme hakkını kullanmış olan kişinin ikinci bir 6 ay hakkı var mıdır?

Hayır; Stajyerler bütün staj süresince sadece 6 ay ara verebilirler. İkinci kez iş değişikliği yapacak ve 6 ay ara verme hakkını önceden kullanmış olanların 15 gün içinde iş bulup bağlı oldukları odaya bilgi vermeleri gerekmektedir. Stajında sorun olanların bağlı oldukları odaya bizzat başvurarak dosya üzerinden değerlendirme talebinde bulunmaları yerinde olur.

Dosyasını başka bir odaya nakil ettirmek isteyen aday ne yapılmalıdır?

Stajyer, taşındığı ikametgâhını gösteren ikametgâh senedi ve dilekçesiyle yeni odaya müracaat ettikten sonra, Yeni başvuru yaptığı oda ilgili odayla yazışma yapılarak stajyerin nakil işlemleri gerçekleştirilir.

Aynı iş yerinde çıkış-giriş yapılabilir mi?

Evet yapabilir. Bu durumda staj onay belgesi, tek kişi staj belgesi, işe giriş bildirgesi evraklarının yeniden odaya teslim edilmesi gerekir.

Serbest bölgede faaliyet gösteren firmada staj yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Ancak kesin cevap için; matbu evraklar ve işyeri evraklarının yanı sıra şirketin kuruluş gazetesi ile odanıza başvurunuz.

Staj başvuru ve bitirme sınav ücretleri internetten EFT yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz.

Bir odaya kayıtlı meslek mensubu, oda bölgesi dışındaki bir yerde çalışan stajyeri denetleyebilir mi?

Meslek mensubu sözleşmeliyse denetleyebilir. Ancak bağımlı çalışıyorsa denetleyebilmesi için stajyerin çalıştığı bölgedeki meslek odasına kayıtlı olmak zorundadır.

Lisans mezunu olan Serbest Muhasebecinin Serbest Muhasebeci Mali müşavir olabilmek için ne yapmalıdır?

Mesleki Uyum Eğitimine katılmaları gerekmektedir.(Detaylı bilgi için odanıza başvurunuz.)

SMMM yeterlilik sınavlarına müracaat edip, Ancak sınavlara katılamayacak adayların sınav hakları yanar mı?

İlk sınava başvurma mecburiyeti bulunmakta olup, ancak ilk sınavda tüm derslerden sınava katılım zorunlu değildir. Yani adayın katılmadığı sınavın sınav süreci başlar ancak sınav hakkı başlamaz. İlk sınavdan sonra kullanılacak sınav haklarına ilişkin sınav bedeli yatırılıp sınava katılmayan aday, ilk sınav dâhil açılan ve açılacak 7 sınav döneminden 5 âdetine katılacağından dolayı 2 sınavı pas geçebilir. Adayın sınav bedelini yatırıp katılmadığı sınavı pas geçme hakkı varsa sadece sınav harcı yanar. Sınav süresi işlemeye devam eder.

Staj yapılan firmanın adresi değişirse odaya hangi evrakların teslim edilmesi gerekir?

Adres değişikliklerinde, Şirket karar defterinde adres değişikliğine dair alınan kararın ticaret sicil gazetesinde yayınlanması gerektiğinden adres değişikliği Ticaret sicil gazetesi getirilmelidir. Bu nedenle gerçekleşen Adres değişikliği SSK ya ve vergi dairesine bildirilmelidir. İlk etapta SSK ya ve Vergi dairesine değişiklik yapıldığına dair verilen dilekçe örneği getirilmeli ve gazete çıktığında ise ticaret sicil gazetesi Odamıza sunulmalıdır.

Adayın staj yaptığı büronun adresi değiştiğinde ne yapması gerekir?

Vergi dairesi yoklama tutanağının fotokopisi ile birlikte SSK ve Vergi Dairesine verilecek adres değişikliği dilekçesinin odaya teslim edilmesi gerekir.

Yıllık izinler stajdan sayılıyor mu?

Evet sayılıyor.

Disiplin suçu sebebiyle, meslekten men ya da geçici men cezası alan meslek mensuplarının yanında staj yapılabilir mi?

Hayır; Meslekten geçici olarak men edilmiş kişilerin yanında, men süreleri boyunca staj yapılamaz. Sadece, uyarı cezası alanların yanında staj yapılabilir.

SMMM yeterlilik sınavlarında not yükseltmek için girilen derslerde hangi notlar dikkate alınır?

Sınava girdiği derslerden en yüksek notu aldığı sınavı geçerli olur.

Stajyerler şirketlere ortak olabilirler mi?

Stajyerler yalnızca A.Ş'lere hissedar olabilirler. İmza yetkisi alamazlar. Yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bu nedenle adayların stajları boyunca zorunlu kalmadıkça şirket ortaklığı ve muhasebe dışında imza yetkisi almaları önerilmemektedir.

Stajyerler tasfiye memuru olabilirler mi?

Evet olabilirler. Ancak staj yaptıkları şirkette tasfiye memuru olamazlar. Çünkü tasfiye ye girmiş şirketlerde staj yapılamamaktadır.