biz-sizi-arayalim

Nöbetçi Mahkemenin Görevleri

NÖBETÇİ MAHKEMENİN GÖREVLERİ

Madde 62 - Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:

a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler, b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

 

nöbetçi mahkemenin görevleri, smmm yeterlilik ders notu, smmm yeterlilik idari yargılama ders notu, smmm idari yargılama hukuku eğitim seti


yorum